PN-EN 15085-5:2007 - wersja niemiecka

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 5: Kontrola, badania i dokumentacja

Zakres

Podano wymagania dotyczące spawania kolejowych pojazdów szynowych, ich metalowych zespołów, podzespołów lub części składowych podczas produkcji nowych pojazdów, ich naprawy lub utrzymania. Określono kontrole i badania połączeń spawanych prowadzone przed spawaniem, podczas spawania i po jego zakończeniu. Opisano zasady prowadzenia badań nieniszczących i niszczących. Wskazano dokumentację wymaganą do stwierdzenia zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami umownymi

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15085-5:2007 - wersja niemiecka
Tytuł Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 5: Kontrola, badania i dokumentacja
Data publikacji 10-12-2007
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15085-5:2007 [IDT]
ICS 25.160.10, 45.060.01