PN-EN 15001-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 168,80  PLN Z VAT: 207,62  PLN
Infrastruktura gazowa -- Orurowanie instalacji gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bar dla instalacji przemysłowych i większym niż 5 bar dla instalacji przemysłowych i nieprzemysłowych -- Część 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące projektowania, materiałów, budowy, kontroli i badania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące projektowania, doboru materiałów, budowy, kontroli i badania:
– przemysłowych instalacji gazowych i urządzeń towarzyszących o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bar, i
– nieprzemysłowych instalacji gazowych (mieszkaniowych i w sektorze usługowo - handlowym), o ciśnieniu roboczym w budynkach większym niż 5 bar, począwszy od obsługiwanego przez operatora sieci punktu dostawy aż do połączenia z urządzeniem gazowym, zwykle wejściowego zaworu odcinającego. Niniejsza norma obejmuje także wejściowe podłączenie do urządzenia gazowego zawierające orurowanie, które nie podlega zakresowi normy urządzenia.
UWAGA Zastosowanie terminu instalacja
i orurowanie jest zamienne.
Niniejsza norma dotyczy instalacji gazowych pracujących w temperaturze otoczenia w zakresie między - 20 °C i + 40 °C i ciśnieniu roboczym do 60 bar włącznie. W warunkach roboczych przekraczających te ograniczenia dla metalowego orurowania dodatkowo zaleca się powoływać na EN 13480.
Do przemysłowych instalacji gazowych do 0,5 bar włącznie i dla nieprzemysłowych (mieszkaniowych
i w sektorze usługowo-handlowym) instalacji gazowych do 5 bar włącznie ma zastosowanie EN 1775.
Niniejsza norma ma zastosowanie do instalacji gazowych nie objętych zakresem EN 1775 lub innych Norm Europejskich.

* wymagane pola

Bez VAT: 168,80  PLN Z VAT: 207,62  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15001-1:2009 - wersja polska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- Orurowanie instalacji gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bar dla instalacji przemysłowych i większym niż 5 bar dla instalacji przemysłowych i nieprzemysłowych -- Część 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące projektowania, materiałów, budowy, kontroli i badania
Data publikacji 09-04-2013
Liczba stron 118
Grupa cenowa XA
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 15001-1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
ICS 23.040.01, 91.140.01