PN-EN 14934:2009 - wersja polska

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN
Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Zakres

Określono wymagania dotyczące fabrycznie wytworzonych wyrobów z ekstrudowanej pianki polistyrenowej, które są stosowane do izolacji dróg i autostrad przed mrozem. Wyroby są wytworzone w postaci płyt, które są dostępne również ze specjalną obróbką naroży i powierzchni. Objęto także płyty izolacyjne wielowarstwowe. Dokument opisuje charakterystyki wyrobu i zawiera procedury badania, oceny zgodności, znakowania i etykietowania. Nie określa wymaganego poziomu podanej właściwości, jaki ma być osiągnięty przez wyrób w celu wykazania odpowiedniości do określonego zastosowania

* wymagane pola

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14934:2009 - wersja polska
Tytuł Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
Data publikacji 05-06-2009
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 14934:2007 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14934:2007 - wersja angielska
ICS 93.010, 83.100