PN-EN 14933:2009 - wersja polska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Zakres

Określono wymagania dotyczące fabrycznie wykonanych wyrobów z polistyrenu ekspandowanego, które są stosowane w budownictwie jako izolacja przeciwmrozowa w postaci luźnej. Wyroby są wytwarzane w postaci płyt i bloków. Opisano właściwości wyrobów i zawarto procedury badania, oceny zgodności, znakowania i etykietowania. Nie określono wymaganych klas ani poziomów podanych wymagań jakie mają być osiągnięte przez wyrób, w celu pokazania odpowiedniości do określonego zastosowania

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14933:2009 - wersja polska
Tytuł Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
Data publikacji 25-05-2009
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 14933:2007 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14933:2007 - wersja angielska
ICS 93.010, 83.100