PN-EN 14382+A1:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14382:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Urządzenia zabezpieczające dla stacji redukcji ciśnienia gazu i instalacji -- Gazowe zabezpieczające urządzenia zamykające dla ciśnień wejściowych do 100 bar

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania konstrukcyjne, funkcjonalne, dotyczące badań i znakowania, wymiarowanie oraz dokumentację gazowych zamykających urządzeń zabezpieczających używanych w stacjach redukcyjnych zgodnych z EN 12186 lub EN 12279: dla ciśnień wejściowych do 100 bar i średnic nominalnych do DN 400; dla temperatur roboczych w zakresie od -20 oC do + 60 oC, pracujących z paliwami gazowymi rodziny pierwszej i drugiej zgodnych z EN 437, w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych, jak również w instalacjach przemysłowych i komunalnych N2).. "Gazowe zabezpieczające urządzenia zamykające" z wyjątkiem tytułów będą od tego momentu nazywane "SSD". Dla standardowych zamykających urządzeń zabezpieczających zastosowanych w stacjach redukcyjnych spełniających wymagania EN 12186 i EN 12279 w Załączniku ZA podano listę wszystkich dających się zastosować Wymagań Zasadniczych, za wyjątkiem odporności na korozję zewnętrzną w przypadku warunków środowiskowych, w których może zachodzić korozja. Niniejszy dokument dotyczy następujących klas/typów SSD: Klasy temperaturowe: klasa 1: zakres temperatur roboczych od -10 oC do 60 oC; klasa 2: zakres temperatur roboczych od -20 oC do 60 oC. Klasy funkcjonalne: klasa A: SSD zamykające się, gdy występuje uszkodzenie czujnika ciśnienia (dotyczy to wyłącznie SSD zabezpieczających przed wzrostem ciśnienia) lub zanika zasilanie zewnętrzne i których powtórne otwarcie po interwencji spowodowanej przekroczeniem ciśnienia jest możliwe wyłącznie ręcznie; klasa B: SSD nie zamykające się, gdy występuje uszkodzenie czujnika ciśnienia i których powtórne otwarcie po interwencji spowodowanej przekroczeniem ciśnienia jest możliwe wyłącznie ręcznie. Typy SSD: typ IS: (typ o jednolitej wytrzymałości); typ DS: (typ o zróżnicowanej wytrzymałości). SSD spełniające wymagania niniejszego dokumentu mogą być deklarowane, jako "zgodne z EN 14382" i nosić oznakowanie "EN 14382"

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 14382+A1:2009/Ap2:2016-07P
View FilePN-EN 14382+A1:2009/AC:2009P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14382+A1:2009 - wersja polska
Tytuł Urządzenia zabezpieczające dla stacji redukcji ciśnienia gazu i instalacji -- Gazowe zabezpieczające urządzenia zamykające dla ciśnień wejściowych do 100 bar
Data publikacji 07-05-2013
Data wycofania 11-12-2019
Liczba stron 92
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 14382:2005+A1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 14382:2008 - wersja polska, PN-EN 13787:2009 - wersja polska
ICS 23.060.40
Zastąpiona przez PN-EN 14382:2019-12 - wersja polska, PN-EN 14382:2019-12 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 14382+A1:2009/AC:2009P, PN-EN 14382+A1:2009/Ap2:2016-07P