PN-EN 13175:2015-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13175:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Specyfikacja i badania zaworów i osprzętu zbiorników ciśnieniowych do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono minimalne wymagania dotyczące projektowania, badań i badań podczas wytwarzania zaworów, wraz z odpowiednim osprzętem, które są zainstalowane na mobilnych lub stacjonarnych zbiornikach ciśnieniowych do LPG o pojemności wodnej powyżej 150 l. Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa i ich wyposażenie pomocnicze, wskaźniki napełnienia oraz elementy pojazdów LPG są poza zakresem niniejszej Normy Europejskiej.
Niniejsze norma nie dotyczy rafinerii i innych urządzeń technologicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13175:2015-03 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Specyfikacja i badania zaworów i osprzętu zbiorników ciśnieniowych do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)
Data publikacji 06-03-2015
Data wycofania 30-07-2019
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13175:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 13175+A2:2007 - wersja polska
ICS 23.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 13175:2019-07 - wersja angielska