PN-EN 1433:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1433:2005 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Kanały odpływowe do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności

Zakres

Określono wymagania dla kanałów odpływowych instalowanych na obszarach przeznaczonych do ruchu pieszego i/lub ruchu kołowego służących do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej. Określono wymagania dla kratek i pokryw zintegrowanych z liniowymi systemami kanałów odpływowych. Normę niniejszą stosuje się do kanałów przykrytych kratkami, kanałów szczelinowych i kanałów krawężnikowych o wolnym prześwicie do 1000 mm. Ustalono stosowne dla kanałów odpływowych definicje, klasy, zalecenia projektowe i wymagania badawcze, a także znakowanie i kontrolę jakości

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1433:2004/AC:2005E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1433:2004 - wersja angielska
Tytuł Kanały odpływowe do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności
Data publikacji 15-03-2004
Data wycofania 16-09-2005
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 1433:2002 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 93.080.30
Zastąpiona przez PN-EN 1433:2005 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 1433:2004/AC:2005E