PN-EN 1433:2005 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego -- Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności

Zakres

Określono wymagania dotyczące kanałów odpływowych instalowanych na obszarach przeznaczonych do ruchu pieszego i/lub ruchu kołowego służących do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej. Podano wymagania dotyczące kratek i pokryw zintegrowanych z liniowymi systemami kanałów odpływowych. Normę niniejszą stosuje się do kanałów przykrytych kratkami, kanałów szczelinowych i kanałów krawężnikowych o wolnym prześwicie do 1000 mm. Podano 24 terminy i definicje, klasy, zalecenia projektowe, a także wymagania techniczne odnośnie znakowania i kontroli jakości

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1433:2005 - wersja polska
Tytuł Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego -- Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności
Data publikacji 16-09-2005
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 1433:2002 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 1433:2004 - wersja angielska, PN-EN 1433:2004/AC:2005 - wersja angielska
ICS 93.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN 1433:2005/A1:2006E, PN-EN 1433:2005/A1:2007P