PN-EN 476:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 476:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne wymagania dotyczące elementów wewnątrz i na zewnątrz budynków (patrz EN 12056-1) takich jak rury, kształtki i studzienki z odpowiednimi do nich połączeniami przeznaczonymi do rurociągów odpływowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej działających w systemach grawitacyjnych przy dopuszczalnym, maksymalnym ciśnieniu 40 kPa. Zawiera ona również ogólne wymagania dotyczące elementów stosowanych w ciśnieniowych, hydraulicznych i pneumatycznych rurociągach odpływowych kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W normie podano podstawowe specyfikacje, które powinny być uwzględniane w normach wyrobów dla konkretnych materiałów mających zastosowanie do tych wyrobów. Norma nie ma zastosowania do bezpośredniej oceny wyrobów. Jest dokumentem odniesienia przy formułowaniu specyfikacji wymagań dotyczących wyrobu, jeżeli nie ma odpowiedniej normy wyrobu. UWAGA Tam, gdzie użyto terminu "wewnątrz budynków" w kontekście elementów trwale zamocowanych wewnątrz budynków, dotyczy on również rur odpływowych i kształtek zamocowanych na zewnętrznych powierzchniach tych budynków. Niniejsza Norma Europejska dotyczy elementów używanych do odprowadzania w sposób zadowalający: - ścieków domowych, - wód deszczowych i powierzchniowych, i - innych ścieków dopuszczonych do odprowadzania w systemie (np. ścieków przemysłowych). Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do elementów o przekrojach kołowych i o innych przekrojach poprzecznych. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie zarówno do elementów wykonywanych fabrycznie jak i do tych wykonywanych na miejscu, zgodnie z potrzebą. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy elementów używanych w konstrukcjach bezwykopowych zgodnie z EN 14457 oraz elementów używanych do renowacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej zgodnie z EN 13380

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 476:2012 - wersja polska
Tytuł Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Data publikacji 11-06-2012
Data wycofania 28-09-2022
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 476:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 476:2011 - wersja angielska
ICS 93.030
Zastąpiona przez PN-EN 476:2022-09 - wersja angielska