PN-EN 476:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach odwadniania i kanalizacji

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne wymagania, których należy przestrzegać w normach dotyczących wyrobów, takich jak rury, kształtki, studzienki inspekcyjne i włazowe z ich odpowiednimi połączeniami przeznaczonych do odwadniania i kanalizacji wewnątrz i zewnątrz budynków działających w systemach grawitacyjnych przy dopuszczalnym, maksymalnym ciśnieniu 40 kPa.
Określa również ogólne wymagania dotyczące elementów stosowanych w odprowadzających przewodach ciśnieniowych i podciśnieniowych systemów odwodnienia i kanalizacji.
UWAGA 1 Tam, gdzie w kontekście elementów trwale zamocowanych wewnątrz budynków użyto terminu "wewnątrz budynków", dotyczy on również przewodów odprowadzających i kształtek zamocowanych na zewnętrznych powierzchniach tych budynków.
UWAGA 2 Niniejszy dokument nie jest normą produktową i dlatego nie jest przeznaczony do bezpośredniej oceny produktów.
Niniejsza norma obejmuje elementy właściwe do stosowania do transportu:
- ścieków bytowych;
- wody opadowej i powierzchniowej; oraz
- innych ścieków dopuszczonych do odprowadzenia do systemu (np. ścieki przemysłowe).
Niniejsza norma dotyczy elementów o przekroju kołowym oraz innych.
Niniejsza norma ma zastosowania zarówno do elementów produkowanych fabrycznie, jak i tych wykonanych na placu budowy, jeśli ma to zastosowanie.
UWAGA 3 Niniejszy dokument nie dotyczy elementów używanych do budowy bezwykopowej zgodnie z EN 14457 oraz elementów używanych do renowacji systemów odwadniania i kanalizacji zgodnie z EN 13380.
Niniejsza norma nie zastępuje wymagań funkcjonalnych kompletnego systemu zdefiniowanych w EN 752.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 476:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach odwadniania i kanalizacji
Data publikacji 28-09-2022
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 476:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 476:2012 - wersja polska
ICS 93.030, 23.040.05