PN-EN ISO 12944-7:2018-01 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy wykonywania i nadzoru prac malarskich na konstrukcjach stalowych w warunkach warsztatowych lub na miejscu montażu.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
— przygotowania powierzchni przeznaczonych do malowania (patrz ISO 12944-4) i nadzoru nad tego typu pracami;
— nakładania powłok metalowych;
— metod obróbki wstępnej, takiej jak fosforanowanie i chromianowanie, oraz metod nakładania farb, takich jak zanurzenie, nakładanie farb proszkowych lub ciągłe pokrywanie blach w zwoju.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12944-7:2018-01 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich
Data publikacji 07-09-2020
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 12944-7:2017 [IDT], ISO 12944-7:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12944-7:2001 - wersja polska
ICS 87.020, 91.080.13