PN-EN 1433:2005/A1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego -- Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności

Zakres

Określono wymagania dla kanałów odpływowych instalowanych na obszarach przeznaczonych do ruchu pieszego i/lub ruchu kołowego służących do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej. Określono wymagania dla kratek i pokryw zintegrowanych z liniowymi systemami kanałów odpływowych. Normę niniejszą stosuje się do kanałów przykrytych kratkami, kanałów szczelinowych i kanałów krawężnikowych o wolnym prześwicie do 1000 mm. Ustalono stosowne dla kanałów odpływowych definicje, klasy, zalecenia projektowe i wymagania badawcze, a także znakowanie i kontrolę jakości

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1433:2005/A1:2006 - wersja angielska
Tytuł Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego -- Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności
Data publikacji 15-01-2006
Data wycofania 05-03-2007
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 1433:2002/A1:2005 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 93.080.30