PN-EN 14198+A1:2019-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14198+A2:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Wymagania dla układu hamulcowego pociągów prowadzonych przez lokomotywy

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono podstawowe wymagania w zakresie hamowania pociągów prowadzonych przez lokomotywy i dotyczy:
– pociągów prowadzonych przez lokomotywy i przeznaczonych do ogólnego ruchu kolejowego, w których każdy pojazd jest wyposażony w tradycyjny układ hamulcowy z przewodem hamulcowym, zgodny z układem hamulcowym UIC.
UWAGA Zapewnia to kompatybilność techniczną funkcji hamowania między pojazdami różnego pochodzenia w pociągu (patrz 5.4).
– pociągów prowadzonych przez lokomotywy i przeznaczonych do kursowania w nierozłączalnych lub wstępnie zdefiniowanych składach pociągów, w których wymagania dotyczące pojazdu oraz pociągu są niezbędne. W przypadku układu hamulcowego UIC, zastosowanie ma niniejsza norma; w innym przypadku, ma zastosowanie seria EN 16185 lub seria EN 15734.
W razie potrzeby, układ hamulcowy UIC opisany w niniejszej normie (patrz 5.4) może być stosowany do hamulców wieloczłonowych zespołów trakcyjnych i pociągów dużych prędkości oraz kolei miejskiej opisanych w serii norm EN 13452, serii EN 16185 oraz serii EN 15734. Niniejsza Norma Europejska uwzględnia również elektryczne i elektroniczne funkcje sterowania hamulcem oraz dodatkowe układy hamulcowe, takie jak hamulce dynamiczne i hamulce niezależne od przyczepności. Wymagania dla układu hamulcowego, które są specyficzne dla maszyn torowych zamieszczono w EN 14033-1. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do układu hamulcowego pojazdów szynowych kolei miejskiej, który został zdefiniowany w EN 13452-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14198+A1:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Hamowanie -- Wymagania dla układu hamulcowego pociągów prowadzonych przez lokomotywy
Data publikacji 28-01-2019
Data wycofania 07-10-2021
Liczba stron 81
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14198:2016+A1:2018 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 14198:2017-01 - wersja angielska
ICS 45.040, 45.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 14198+A2:2021-10 - wersja angielska