PN-EN 14078:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14078:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w średnich destylatach -- Metoda spektrometrii w podczerwieni

Zakres

Opisano metodę oznaczania zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w olejach napędowych lub lekkich olejach opałowych z zastosowaniem spektrometrii absorpcyjnej w zakresie średniej podczerwieni, którą stosuje się dla dwóch zakresów pomiaru zawartości FAME: zakres A: dla zawartości FAME od około 0,05 % (V/V) do około 3 % (V/V) zakres B: dla zawartości FAME od około 3 % (V/V) do około 20 % (V/V) W zasadzie, próbki o wyższej zawartości FAME również mogą być analizowane - po rozcieńczeniu - jednakże obecnie brak jest dostępnych danych dotyczących precyzji wyników poza wskazanym zakresem. Niniejsza metoda została sprawdzona w zastosowaniu do próbek zawierających FAME zgodne z EN 14214 lub EN 14213. Wiarygodne wyniki ilościowe uzyskuje się tylko w przypadku, gdy badane próbki nie zawierają znaczących ilości składników zakłócających oznaczanie, szczególnie estrów i innych związków karbonylowych, które mogą dawać pasma absorpcji w obszarze widma wykorzystywanego w ilościowym oznaczaniu zawartości FAME. W przypadku obecności takich zakłócających składników, można oczekiwać, że wyniki uzyskiwane tą metodą będą zawyżone

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14078:2011 - wersja polska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w średnich destylatach -- Metoda spektrometrii w podczerwieni
Data publikacji 12-08-2011
Data wycofania 30-06-2014
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN 14078:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14078:2010 - wersja angielska
ICS 75.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 14078:2014-06 - wersja polska, PN-EN 14078:2014-06 - wersja angielska