PN-EN 61112:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Prace pod napięciem -- Płachty elektroizolacyjne

Zakres

Podano wymagania i procedury badawcze dla płacht elektroizolacyjnych - stosowanych do osłony przewodów elektrycznych, aparatów lub obwodów elektrycznych będących pod napięciem lub uziemionych - w celu ochrony pracowników przed niezamierzonym dotknięciem instalacji elektrycznej prądu przemiennego i uniknięcia zwarcia. Ustalono sześć klas płacht izolacyjnych: klasy 00, 0, 1, 2, 3, 4 (różniących się właściwościami elektrycznymi). Określono sześć specjalnych kategorii zależnych od odporności materiału elektroizolacyjnego na działanie różnych czynników: A (kwas), H (olej), Z (ozon), M (przebicie mechaniczne), R (kawas, olej i ozon), C (skrajnie niskie temperatury). W informacyjnym Załączniku A podano wytyczne wyboru klasy płacht elektroizolacyjnych w zależności od napięcia znamionowego urządzenia

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61112:2009 - wersja angielska
Tytuł Prace pod napięciem -- Płachty elektroizolacyjne
Data publikacji 15-12-2009
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN 61112:2009 [IDT], IEC 61112:2009 [IDT]
Zastępuje PKN-CLC/TS 61112:2007 - wersja angielska
ICS 13.260, 29.240.20, 29.260.99