PN-EN 14078:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14078:2011 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w średnich destylatach -- Metoda spektrometrii w podczerwieni

Zakres

Określono metodę do oznaczania zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w oleju napędowym w zakresie od około 1,7 (V/V) do 22,7 (V/V). Podano zasadę metody, odczynniki i materiały, aparaturę, sposób wykonania oznaczania, sposób obliczania i wyrażania wyników oraz precyzję metody

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14078:2010 - wersja angielska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w średnich destylatach -- Metoda spektrometrii w podczerwieni
Data publikacji 19-02-2010
Data wycofania 12-08-2011
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN 14078:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14078:2006 - wersja polska
ICS 75.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 14078:2011 - wersja polska