PN-EN 14078:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14078:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w średnich destylatach -- Metoda spektroskopii w podczerwieni

Zakres

Określono metodę do oznaczania zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w oleju napędowym w zakresie od około 1,7 (V/V) do 22,7 (V/V). Podano zasadę metody, odczynniki i materiały, aparaturę, sposób wykonania oznaczania, sposób obliczania i wyrażania wyników oraz precyzję metody

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14078:2006 - wersja polska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w średnich destylatach -- Metoda spektroskopii w podczerwieni
Data publikacji 29-09-2006
Data wycofania 19-02-2010
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN 14078:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14078:2005 - wersja angielska
ICS 75.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 14078:2010 - wersja angielska