PN-EN 1367-7:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Część 7: Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie kruszyw lekkich

Zakres

Niniejsza Norma Europejska podaje badawczą metodę odniesienia stosowaną w badaniach typu, w przypadku sporu, dla określenia odporności na zamrażanie i rozmrażanie lekkich kruszyw (LWA), zgodnie z normą EN 13055. Do innych celów, w szczególności do kontroli produkcji, mogą być stosowane inne metody pod warunkiem, że zostały określone właściwe korelacje z metodą odniesienia. Badanie ma zastosowanie do LWA o wielkości cząstek nie mniejszej niż 4 mm i do maksymalnej wielkości 32 mm.

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1367-7:2014-07 - wersja angielska
Tytuł Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Część 7: Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie kruszyw lekkich
Data publikacji 23-07-2014
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 1367-7:2014 [IDT]
ICS 91.100.15