PN-EN 1367-6:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Część 6: Mrozoodporność w obecności soli

Zakres

Określono metodę dotyczącą oceny odporności na działanie mrozu kruszyw poddawanych cyklicznemu zamrażaniu i rozmrażaniu w 1 % roztworze NaCl rozpuszczonym w dejonizowanej lub destylowanej wodzie

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1367-6:2008 - wersja angielska
Tytuł Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Część 6: Mrozoodporność w obecności soli
Data publikacji 22-09-2008
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 1367-6:2008 [IDT]
ICS 91.100.15