PN-EN 1367-3:2002 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania

Zakres

Określono metody oznaczania zgorzeli słonecznej w bazalcie oraz rozpadu kruszywa produkowanego z bazaltu wykazującego takie objawy. Opisano aparaturę. Podano sposób pobierania próbek, przygotowania próbki analitycznej, obliczania i przedstawiania wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1367-3:2002/AC:2004P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1367-3:2002 - wersja polska
Tytuł Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania
Data publikacji 11-07-2002
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 1367-3:2001 [IDT]
ICS 91.100.15
Elementy dodatkowe PN-EN 1367-3:2002/AC:2004P