PN-EN IEC 63132-3:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Przewodnik po procedurach instalacyjnych i tolerancjach maszyn hydroelektrycznych -- Część 3: Pionowe turbiny Francisa lub pompo-turbiny

Zakres

Celem niniejszej części IEC 63132 jest ustalenie, w sposób ogólny, odpowiednich procedur i tolerancji dla instalacji pionowej turbiny Francisa lub pompo-turbiny. W niniejszym dokumencie przedstawiono ich typowy montaż a użycie słowa "turbina" każdorazowo odnosi się do pionowej turbiny Francisa lub pompo-turbiny. Istnieje wiele możliwych sposobów złożenia jednostki. Rozmiar maszyn, konstrukcja maszyn, układ budynku elektrowni i harmonogram dostaw komponentów to niektóre z elementów, które mogą skutkować dodatkowymi krokami, eliminacją niektórych etapów i/lub kolejnością montażu.
Rozumie się, że publikacja tego typu będzie wiążąca tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim obie umawiające się strony uzgodniły to.
Niniejszy dokument nie obejmuje spraw o czysto komercyjnym znaczeniu, z wyjątkiem tych, które są nierozerwalnie związane z przebiegiem instalacji.
Tolerancje zawarte w niniejszym dokumencie zostały określone na podstawie najlepszych praktyk i doświadczenia, chociaż wiadome jest, że inne normy określają inne wartości tolerancji.
Gdziekolwiek w niniejszym dokumencie określono, że dokumentacja, rysunki lub informacje dostarczane są przez producenta (lub producentów), wtedy każdy producent powinien być zobowiązany do dostarczenia odpowiednich informacji tylko w ramach swojej własnej dostawy.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 63132-3:2021-01 - wersja angielska
Tytuł Przewodnik po procedurach instalacyjnych i tolerancjach maszyn hydroelektrycznych -- Część 3: Pionowe turbiny Francisa lub pompo-turbiny
Data publikacji 29-01-2021
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 47, Pomp i Turbin Wodnych
Wprowadza EN IEC 63132-3:2020 [IDT], IEC 63132-3:2020 [IDT]
ICS 27.140