PN-EN 1366-9:2009 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 9: Przewody oddymiające obsługujące jedną strefę pożarową

Zakres

Norma dotyczy przewodów oddymiających, służących do odprowadzania dymu i ciepła wyłącznie z jednej strefy pożarowej. Przedstawiono metodę badania odporności ogniowej ww przewodów wraz z wymaganym oprzyrządowaniem stanowiska badawczego. Norma ma zastosowanie wyłącznie do przewodów czterostronnych, wykonanych z materiałów niepalnych, sklasyfikowanych w euroklasach A1 i A2-s1, d0

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1366-9:2009 - wersja polska
Tytuł Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 9: Przewody oddymiające obsługujące jedną strefę pożarową
Data publikacji 25-06-2009
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1366-9:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1366-9:2008 - wersja angielska
ICS 13.220.50