PN-EN 1366-1:2014-11 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1366-1+A1:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 1: Przewody wentylacyjne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono metodę określania odporności ogniowej pionowych i poziomych przewodów wentylacyjnych, łącznie z pokrywami rewizyjnymi, które stanowią integralną część badanych przewodów. Podczas badania sprawdzane jest zachowanie przewodów poddanych oddziaływaniu ognia z zewnątrz (przewód A) i od wewnątrz (przewód B). Niniejsza Norma Europejska jest stosowana łącznie z EN 1363-1.
W Załączniku A podano ogólne wytyczne i podstawowe informacje.
Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do oceny:
a) przewodów wentylacyjnych, których odporność ogniowa zależy od odporności ogniowej sufitu lub ściany (gdy przewody są umieszczone wewnątrz pustych przestrzeni obudowanych ognioodpornymi szachtami lub sufitami);
b) przewodów wentylacyjnych zawierających przeciwpożarowe klapy odcinające w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego;
c) jedno-, dwu- i trójściennych przewodów wentylacyjnych;
d) sposobu mocowania urządzeń podwieszających (np. kotew) do stropów lub ścian.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1366-1:2014-11 - wersja polska
Tytuł Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 1: Przewody wentylacyjne
Data publikacji 21-01-2016
Data wycofania 03-02-2021
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1366-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1366-1:2001 - wersja polska
ICS 13.220.50
Zastąpiona przez PN-EN 1366-1+A1:2021-02 - wersja angielska