PN-EN 1366-10+A1:2017-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1366-10:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 10: Klapy odcinające do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań klap odcinających do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu, umożliwiających ocenę ich funkcjonowania w warunkach oddziaływania podwyższonej temperatury lub w warunkach pożarowych.
Należy zwrócić uwagę, że wyznaczona do badań klapa odcinająca do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu może wymagać przeprowadzenia badania wg EN 1366-2 i że należy to rozważyć przed przystąpieniem do badań opisanych w niniejszej normie.
Badania klap odcinających do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu są niezbędne do potwierdzenia, że spełnione zostały wymagania odnoszące się do badań ogniowych wymienionych
w EN 12101-8 i w związku z tym przed przystąpieniem do badań opisanych w niniejszej normie należy wziąć pod uwagę zapisy zamieszczone w EN 12101-8.
Klapy odcinające poddane badaniu według niniejszej Normy Europejskiej należy sklasyfikować
wg EN 13501-4 i w związku z tym przed przystąpieniem do badań opisanych w niniejszej normie należy wziąć pod uwagę zapisy wg EN 13501-4.
W tym celu niniejszą Normę Europejską należy rozpatrywać łącznie z EN 12101-8, EN 13501-4, EN 1366-2
i EN 1363-1. W ostatniej z wymienionych norm podano dane szczegółowe dotyczące badania odporności ogniowej.
W kwestii szczegółów montażu należy rozpatrzyć wymagania odnoszące się do przewodów oddymiających, a te określono w EN 1366-8 i EN 1366-9.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1366-10+A1:2017-05/Ap1:2018-08E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 1366-10+A1:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 10: Klapy odcinające do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
Data publikacji 11-05-2017
Data wycofania 20-02-2023
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1366-10:2011+A1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1366-10:2011 - wersja polska, PN-EN 1366-10:2011/Ap1:2013-07 - wersja angielska, PN-EN 1366-10:2011 - wersja angielska
ICS 13.220.50
Zastąpiona przez PN-EN 1366-10:2023-02 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1366-10+A1:2017-05/Ap1:2018-08E