PN-EN 1366-10:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1366-10+A1:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 10: Klapy odcinające stosowane w systemach wentylacji pożarowej

Zakres

Dotyczy klap odcinających wchodzących w skład systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Uwzględniono zarówno klapy stosowane w systemach obsługujących wyłącznie jedną strefę pożarową, jak i do klap stosowanych w systemach przechodzących przez wiele stref. Określono metody badań ww. klap wraz z wymaganym oprzyrządowaniem stanowisk badawczych

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1366-10:2011/Ap1:2013-07E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1366-10:2011 - wersja angielska
Tytuł Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 10: Klapy odcinające stosowane w systemach wentylacji pożarowej
Data publikacji 16-06-2011
Data wycofania 11-05-2017
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1366-10:2011 [IDT]
ICS 13.220.50, 91.140.01
Zastąpiona przez PN-EN 1366-10+A1:2017-05 - wersja angielska, PN-EN 1366-10+A1:2017-05 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 1366-10:2011/Ap1:2013-07E