PN-EN 1366-8:2006 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 8: Przewody oddymiające

Zakres

Określono metodę wyznaczania odporności ogniowej przewodów oddymiających, przechodzących przez strefy pożarowe sąsiadujące ze strefą, z której następuje odprowadzanie dymu i gorących gazów pożarowych. Odnosi się do oddziaływania pożaru w pełni rozwiniętego. Norma dotyczy wyłącznie przewodów czterostronnych, wykonanych z materiałów niepalnych (Euroklasa A1 lub A2)

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1366-8:2006 - wersja polska
Tytuł Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 8: Przewody oddymiające
Data publikacji 30-06-2006
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1366-8:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1366-8:2005 - wersja angielska
ICS 13.220.50, 91.060.40