PN-EN 1366-1:2014-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1366-1+A1:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 1: Przewody wentylacyjne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę określania odporności ogniowej pionowych i poziomych przewodów wentylacyjnych łącznie z pokrywami rewizyjnymi, które są montowane w przewodach poddawanych ocenie. W badaniu sprawdzane jest zachowanie przewodów poddanych oddziaływaniu ognia od zewnątrz (przewód A) i od wewnątrz (przewód B) przewodu. Niniejsza norma jest stosowana łącznie z EN 1363-1.
W Załączniku A podano ogólne wytyczne i podstawowe informacje.
Niniejszej normy nie stosuje się w odniesieniu do:
a) przewodów, których odporność ogniowa zależy od odporności ogniowej sufitu lub ściany (gdzie przewody umieszczone są w przestrzeniach wydzielonych ognioodpornymi szachtami lub sufitami);
b) przewodów zawierających przeciwpożarowe klapy odcinające w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego;
c) przewodów jedno-, dwu- i trójściennych;
d) mocowania urządzeń podwieszających do stropów i ścian (np. kotew)

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1366-1:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 1: Przewody wentylacyjne
Data publikacji 25-11-2014
Data wycofania 03-02-2021
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1366-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1366-1:2001 - wersja polska
ICS 13.220.50
Zastąpiona przez PN-EN 1366-1+A1:2021-02 - wersja angielska