PN-EN 13623:2021-03 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do systemów wodnych wobec Legionella -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę badania i wymagania minimalne dotyczące działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych, przeznaczonych do stosowania w uzdatnianiu systemów wodnych wobec Legionella pneumophila, które po rozcieńczeniu w buforowanej wodzie twardej z zawartością żelaza lub w wodzie twardej mają jednorodną, fizycznie trwałą postać. Ta metoda jest odpowiednia w przypadku wody użytej w wieżach chłodniczych i wody do celów ogólnych, takich jak spa, baseny, prysznice i inne, jeżeli Legionella pneumophila stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ta metoda nie jest odpowiednia do dezynfekcji elektrochemicznej. Niniejszy dokument stosuje się do produktów używanych do jednorazowej czynności szokowego uzdatniania, w celu eliminacji Legionella pneumophila. Nie jest on odpowiedni do oceny produktów, które są dozowane w sposób ciągły wewnątrz systemów wodnych, w celu kontrolowania wzrostu Legionella pneumophila. UWAGA 1 Opisana metoda jest przeznaczona do określania działania preparatów handlowych lub substancji aktywnych w warunkach ich stosowania. UWAGA 2 Niniejsza metoda odnosi się do badania fazy 2, etapu 1. UWAGA 3 W niniejszej metodzie nie uwzględniono faktu, że Legionella pneumophila często znajduje się w komórkach ameb i/lub w biofilmach, co może osłabiać działanie produktu na bakterie. W EN 14885 szczegółowo przedstawiono powiązania różnych badań z innymi oraz z „zaleceniami stosowania”.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13623:2021-03 - wersja polska
Tytuł Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do systemów wodnych wobec Legionella -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)
Data publikacji 30-06-2022
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 296, Dezynfekcji i Antyseptyki
Wprowadza EN 13623:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13623:2010 - wersja angielska
ICS 71.100.35