PN-EN 13479:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13479:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych i topników do spawania metali

Zakres

Podano ogólne warunki dostawy dla materiałów dodatkowych i topników do spawania metali. Postanowienia normy nie są stosowane do materiałów pomocniczych takich jak gazy osłonowe. Przewidziano je dla różnych warunków zastosowania, np. dla wytwórcy dla określenia charakterystycznych cech wyrobu, jako referencje w trakcie zawierania umów i jako referencje dla oceny zgodności

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13479:2007 - wersja polska
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych i topników do spawania metali
Data publikacji 29-03-2007
Data wycofania 31-08-2017
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN 13479:2004 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13479:2005 - wersja angielska
ICS 25.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 13479:2017-08 - wersja angielska, PN-EN 13479:2017-08 - wersja niemiecka