PN-EN 13302:2018-06 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania lepkości dynamicznej różnych lepiszczy asfaltowych: modyfikowanych i niemodyfikowanych lepiszczy asfaltowych, emulsji asfaltowych, upłynnionych
i fluksowanych lepiszczy asfaltowych, z użyciem lepkościomierza obrotowego (lepkościomierza współosiowego).

Określono znormalizowane zakresy temperatury stosowania, chociaż lepkość dynamiczna może być mierzona
w innych zakresach temperatury, o ile są wymagane. Podobnie pomiary dla znormalizowanych wartości szybkości ścinania mogą być zastąpione lub uzupełnione pomiarami dla dodatkowych szybkości ścinania,
o ile są wymagane.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszego dokumentu może wiązać się z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszym dokumencie nie zostały zawarte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jego stosowania. Osoba stosująca procedury zawarte w niniejszym dokumencie jest odpowiedzialna za zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz wcześniejszego określenia ograniczeń właściwego jego zastosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13302:2018-06 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym
Data publikacji 03-07-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 13302:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13302:2011 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50