PN-EN 12965:2020-05 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Wały przegubowo-teleskopowe (WPT) i ich osłony -- Bezpieczeństwo

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa i sposoby ich weryfikacji na etapie projektowania i konstruowania wałów przegubowo-teleskopowych (WPT) i ich osłon łączących ciągnik lub maszynę samobieżną z pierwszym opartym na łożysku napędzanym elementem maszyny. Opisano metody eliminowania lub ograniczania ryzyka, które wymuszają szczególne wymagania, w tym takie jak ryzyko wynikające z niewłaściwego użytkowania, racjonalnie przewidywalnego przez producenta. Niniejszy dokument ma zastosowanie tylko do wałów WPT i osłon mechanicznie połączonych z wałem co najmniej na dwóch łożyskach. Wymagania dotyczące wałów przegubowo-teleskopowych są kompletne w przypadku stosowania ich z kompatybilnymi osłonami wału odbioru mocy (WOM) ciągnika (osłona główna) lub maszyny samobieżnej oraz wału przyjęcia mocy (WPM) maszyny napędzanej.
UWAGA 1 Całkowicie zabudowane osłony stożkowe WPM same w sobie zapewniają pełną ochronę.
UWAGA 2 W ISO 500-1 i ISO 500-2 określono wymagania dotyczące osłon wałów odbioru mocy (WOM) ciągnika, a w ISO 4254-1 określono wymagania dotyczące połączeń wałów przyjęcia mocy (WPM) maszyn napędzanych, które są kompatybilne z osłonami wymaganymi w niniejszym dokumencie.
Dodatkowo określono rodzaj informacji dotyczących zasad bezpiecznej pracy, które mają być dostarczone przez producenta.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
— osłon całkowicie zakrywających wał WPT, lecz nie połączonych z nim mechanicznie;
— właściwości mechanicznych wałów WPT, sprzęgieł jednokierunkowych i ograniczników momentu obrotowego;
— ogólnych zagrożeń, o których mowa w EN ISO 4254-1:2015 (patrz Wprowadzenie).
Aspekty środowiskowe nie zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie.
Niniejszy dokument nie dotyczy wałów WPT i ich osłon wyprodukowanych przed datą publikacji niniejszego dokumentu przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12965:2020-05 - wersja angielska
Tytuł Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Wały przegubowo-teleskopowe (WPT) i ich osłony -- Bezpieczeństwo
Data publikacji 11-05-2020
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 12965:2019 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 12965+A2:2009 - wersja angielska
ICS 65.060.01