PN-EN 1459-1+A1:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 1: Wózki jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa samojezdnych wózków jezdniowych podnośnikowych terenowych ze zmiennym wysięgiem (nazywane dalej jako wózki), przeznaczonych do przemieszczania ładunków, wyposażonych w teleskopowe elementy podnoszące (obrotowy wysięgnik), do których jest dołączane urządzenie do przemieszczania ładunków (np. karetka i widły). Zgodnie z celem niniejszej normy wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe ze zmiennym wysięgiem są zaprojektowane do transportu, podnoszenia i przemieszczania ładunków i mogą poruszać się po terenie nieutwardzonym. Widły są uważane za elementy wózka. Do wózków może być dołączone dodatkowe wyposażenie (np.: kolce do bel, kosiarki, zamiatarki). Niniejsza Norma Europejska odnosi się do wszystkich istotnych zagrożeń, sytuacji niebezpiecznych lub zdarzeń związanych z wózkami, wtedy gdy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użycia, które są możliwe do przewidzenia przez producenta (patrz Załącznik A).
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
– wózków terenowych obrotowych objętych EN 1459-2;
– wózków ze zmiennym wysięgiem objętych EN ISO 3691-2;
– wózków ze zmiennym wysięgiem montowanych na pojazdach ciężarowych;
– wózków ze zmiennym wysięgiem wyposażonych w pochylane lub podnoszone stanowisko operatora;
– żurawi samojezdnych objętych EN 13000;
– maszyn zaprojektowanych głównie do prac ziemnych, nawet jeśli ich łyżki i lemiesze są wymieniane na widły (patrz seria EN 474);
– wózków zaprojektowanych głównie do prac z elementami o zmiennej długości zawieszenia ładunku (np. łańcuch, lina), podczas których ładunek może swobodnie kołysać się we wszystkich kierunkach;
– wózków wyposażonych w platformy zaprojektowane do przemieszczania osób do podnoszonych stanowisk pracy;
– wózków zaprojektowanych głównie do przemieszczania kontenerów;
– wózków na torach;
– wózków z podwoziem przegubowym;
– wyposażenia.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy zagrożeń odnoszących się do:
– napędu hybrydowego;
– napędu na gaz;
– napędu benzynowego;
– napędu akumulatorowego;
– specjalnych urządzeń ciągnikowych (np. PTO).

Niniejsza Norma Europejska nie odnosi się do zagrożeń, które mogą się pojawić podczas:
a) przemieszczania ładunków, które mogą się swobodnie kołysać (dodatkowe wymagania podaje prEN 1459-4 (w przygotowaniu));
b) użytkowania wózków na drogach publicznych;
c) pracy w atmosferach potencjalnie wybuchowych;
d) pracy pod ziemią;
e) holowania przyczep;
f) stosowania platform roboczych do podnoszenia osób (dodatkowe wymagania podaje EN 1459-3);
g) stosowania tempomatu.
W niniejszej Normie Europejskiej nie określono metod obliczeń dotyczących zmęczenia i wytrzymałości materiału.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do wózków wyprodukowanych przed datą jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1459-1+A1:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 1: Wózki jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem
Data publikacji 21-07-2020
Liczba stron 71
Grupa cenowa W
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN 1459-1:2017+A1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1459-1:2017-10 - wersja angielska
ICS 53.060