PN-EN 12889:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do bezwykopowej budowy i wymiany oraz do badania nowych systemów odwadniania i kanalizacji działających zwykle jako rurociągi grawitacyjne lub ciśnieniowe i zmontowanych w gruncie z prefabrykowanych rur i ich łączników.
Ten dokument nie obejmuje technik renowacji istniejących systemów ciśnieniowych i bezciśnieniowych.
Metody budowy bezwykopowej obejmują:
- techniki obsługowe i bezobsługowe;
- techniki sterowane i niesterowane.
UWAGA 1 Ten dokument nie obejmuje robót metodami wykopów otwartych ani tunelowania (np. budowy in situ lub zastosowania prefabrykowanych segmentów), chociaż niektóre części mogą mieć zastosowanie do tych metod.
UWAGA 2 Bezwykopowe wprowadzanie za pomocą systemu pługów rurowych jest powszechną metodą instalowania przewodów o małych średnicach i kabli. Metoda ta nie pokrywa się dokładnie z zakresem niniejszego dokumentu. Z tego względu metoda ta została opisana w załączniku informacyjnym D.
Wymagania dotyczące powiązanych z bezwykopową budową przewodów prac montażowych, np. studzienek włazowych i inspekcyjnych nie są objęte tym dokumentem i są określone w EN 1610. Dotyczy to również rur, które są następnie montowane w komorach lub studniach startowych i końcowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12889:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych
Data publikacji 03-04-2023
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 12889:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12889:2003 - wersja polska
ICS 93.030, 23.040.05