PN-EN 1508:2002 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące systemów i ich części składowych przeznaczonych do gromadzenia wody

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące projektowania, konstrukcji, zastosowania i eksploatacji zbiorników do gromadzenia wody, obejmujące zbiorniki sieciowe dla wody wodociągowej i wody nie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem zbiorników, które stanowią część składową układu technologicznego uzdatniania wody. Podano 11 terminów dotyczących zbiorników i ich części składowych (5) oraz założeń projektowych (6). Podano wymagania dotyczące sprawdzania wykonania, badania wodoszczelności, czyszczenia i dezynfekcji oraz badań odbiorczych zbiorników

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1508:2002 - wersja polska
Tytuł Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące systemów i ich części składowych przeznaczonych do gromadzenia wody
Data publikacji 17-05-2002
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 1508:1998 [IDT]
ICS 13.060.20, 93.025