PN-EN 12697-42:2013-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12697-42:2021-06 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 42: Zawartość części obcych w destrukcie asfaltowym

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metodę wzrokowego oznaczania ilości i rodzaju części obcych zawartych w destrukcie asfaltowym. Sposób oceny ilości i rodzaju drobniejszych części obcych zawartych w destrukcie asfaltowym podany jest w Załączniku A. Metoda ta nie grupuje jednoznacznie części obcych mogących wystąpić w mieszance mineralno-asfaltowej. UWAGA 1 Jeżeli destrukt asfaltowy będzie stosowany w mieszance mineralno-asfaltowej, ważne jest, aby znać składniki znajdujące się w destrukcie oraz części obce, które mogłyby wpłynąć na właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej. UWAGA 2 Metoda przedstawiona w niniejszej normie nie jest przeznaczona do określenia grupy części obcych. Służy jedynie do określenia, czy składniki te występują w minimalnej ilości.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12697-42:2013-05 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 42: Zawartość części obcych w destrukcie asfaltowym
Data publikacji 30-05-2013
Data wycofania 23-06-2021
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-42:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-42:2009 - wersja polska
ICS 93.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 12697-42:2021-06 - wersja angielska