PN-EN 12591:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12591:2010 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych

Zakres

Podano właściwości i odpowiadające im metody badań asfaltów drogowych - stosowanych do budowy i utrzymania dróg - uzyskiwanych w rafineryjnych procesach z ropy naftowej

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12591:2009 - wersja angielska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych
Data publikacji 14-05-2009
Data wycofania 10-09-2010
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN 12591:2009 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12591:2004 - wersja polska
ICS 93.080.20, 91.100.50
Zastąpiona przez PN-EN 12591:2010 - wersja polska