PN-EN 12591:2010 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych

Zakres

Przedstawiono zasady określania właściwości i odpowiednie metody badań dla asfaltów, które są odpowiednie do stosowania w budowie i utrzymaniu dróg, lotnisk oraz innych utwardzonych nawierzchni wraz z wymaganiami w zakresie oceny zgodności

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12591:2010 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych
Data publikacji 10-09-2010
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
Wprowadza EN 12591:2009 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12591:2009 - wersja angielska
ICS 93.080.20, 91.100.50