PN-EN 12697-13:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12697-13:2017-12 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 13: Pomiar temperatury

Zakres

Norma opisuje sposób postępowania przy pomiarze temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco po wymieszaniu i podczas magazynowania, transportu i wbudowywania. Norma nie obejmuje zastosowania urządzeń bezdotykowych mierzących temperaturę

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12697-13:2005 - wersja polska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 13: Pomiar temperatury
Data publikacji 28-02-2005
Data wycofania 11-12-2017
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-13:2000 [IDT], EN 12697-13:2000/AC:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-13:2002 - wersja angielska
ICS 93.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 12697-13:2017-12 - wersja angielska