PN-EN 12697-10:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 10: Zagęszczalność

Zakres

Niniejsza Norma Europejska opisuje trzy metody badania zagęszczalności mieszanek mineralno-asfaltowych, jako zależność między gęstością lub zawartością wolnej przestrzeni a energią stosowaną do zagęszczania z użyciem ubijaka Marshalla, prasy żyratorowej lub zagęszczarki wibracyjnej.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych zarówno z próbek przygotowanych w laboratorium jak i tych pobranych w procesie kontroli wytwarzania. Wyniki badań służą do uzupełnienia rezultatów projektowania mieszanek.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12697-10:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 10: Zagęszczalność
Data publikacji 05-02-2018
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-10:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-10:2005/AC:2008 - wersja polska, PN-EN 12697-10:2005 - wersja polska
ICS 93.080.20