PN-EN 12504-2:2013-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12504-2:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- Oznaczanie liczby odbicia

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania liczby odbicia od powierzchni stwardniałego betonu z zastosowaniem sklerometru. UWAGA 1 Liczba odbicia oznaczana tą metodą może być wykorzystana do oceny jednorodności betonu w konstrukcji oraz do wyznaczenia obszarów i fragmentów konstrukcji, w których beton ma niską jakość lub jego jakość uległa pogorszeniu. UWAGA 2 Niniejsza metoda badania nie jest przewidziana jako alternatywna dla oznaczania wytrzymałości betonu na ściskanie (EN 12390-3), ale z zastosowaniem właściwej korelacji może pozwolić na szacowanie wytrzymałości na ściskanie w konstrukcji. UWAGA 3 Sklerometr może być stosowany do badań porównawczych, w odniesieniu do betonu o znanej wytrzymałości lub w odniesieniu do betonu, dla którego wykazano, że pochodzi z określonej objętości partii betonu, zweryfikowanej jako odpowiadająca danej kasie wytrzymałości

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12504-2:2013-03 - wersja angielska
Tytuł Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- Oznaczanie liczby odbicia
Data publikacji 19-03-2013
Data wycofania 17-12-2021
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 12504-2:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12504-2:2002 - wersja polska, PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - wersja polska
ICS 91.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 12504-2:2021-12 - wersja angielska