PN-EN 12504-2:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- Oznaczanie liczby odbicia

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania liczby odbicia na powierzchni stwardniałego betonu za pomocą młotka sprężynowego.
UWAGA 1 Liczba odbicia oznaczona tą metodą może być wykorzystywana do oceny jednorodności betonu w konstrukcji oraz do wyznaczenia obszarów i fragmentów konstrukcji, w których beton jest słaby jakościowo lub uległ degradacji.
UWAGA 2 Niniejsza metoda badawcza nie jest traktowana jako alternatywa dla oznaczania wytrzymałości betonu na ściskanie według EN 12390-3, ale przy wykorzystaniu właściwej korelacji, może zapewnić oszacowanie wytrzymałości na ściskanie w konstrukcji. Oszacowanie wytrzymałości na ściskanie w konstrukcji, patrz EN 13791.
UWAGA 3 Młotek może być używany do badań porównawczych, w odniesieniu do betonu o znanej wytrzymałości lub betonu, w przypadku którego wykazano, że pochodzi on z określonej objętości betonu, należącej do populacji zweryfikowanej, jako zgodnej z określoną klasą wytrzymałości.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12504-2:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- Oznaczanie liczby odbicia
Data publikacji 17-12-2021
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 12504-2:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12504-2:2013-03 - wersja angielska
ICS 91.100.30