PN-EN 12504-1:2019-08 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Próbki rdzeniowe -- Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę pobierania rdzeni z betonu, ich oceny, przygotowania do badania i oznaczania wytrzymałości na ściskanie.
W niniejszym dokumencie nie zamieszczono wytycznych dotyczących podejmowania decyzji o pobraniu rdzeni ani lokalizacji miejsc odwiertów.
W niniejszym dokumencie nie podano procedur dotyczących interpretacji wyników badania wytrzymałości rdzeni.
Do oceny wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych elementach betonowych można stosować EN 13791.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 12504-1:2019-08/AC:2021-01P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12504-1:2019-08 - wersja polska
Tytuł Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Próbki rdzeniowe -- Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie
Data publikacji 01-09-2021
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 12504-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12504-1:2011 - wersja polska
ICS 91.100.30
Elementy dodatkowe PN-EN 12504-1:2019-08/AC:2021-01P