PN-EN 12326-2:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do zakładkowych pokryć dachowych i okładzin ściennych -- Część 2: Metody badań łupków i łupków węglowych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa metody badań łupków i łupków węglowych do krycia dachów i do okładzin ściennych. Jest stosowana do naturalnych wyrobów do pokryć dachowych zdefiniowanych w EN 12326-1:2004, używanych do zakładkowych pokryć dachowych i zewnętrznych okładzin ściennych. UWAGA Tam, gdzie zastosowano w niniejszym dokumencie termin "łupek", to należy rozumieć łupek i łupek węglowy, chyba że zaznaczono inaczej

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12326-2:2011 - wersja angielska
Tytuł Łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do zakładkowych pokryć dachowych i okładzin ściennych -- Część 2: Metody badań łupków i łupków węglowych
Data publikacji 29-07-2011
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 234, Elementów do Pokryć Dachowych
Wprowadza EN 12326-2:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12326-2:2002 - wersja polska, PN-EN 12326-2:2002/A1:2005 - wersja polska
ICS 91.100.15