PN-EN 116:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Oleje napędowe i oleje opałowe lekkie -- Oznaczanie temperatury zablokowania zimnego filtru -- Metoda stopniowego schładzania

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa metodę oznaczania temperatury zablokowania zimnego filtru (CFPP) dla olejów napędowych i olejów opałowych lekkich do instalacji grzewczych (patrz 3.1), przy zastosowaniu aparatu automatycznego. Aparat ręczny może być stosowany, lecz do celów rozjemczych dopuszcza się wyłącznie aparat automatyczny.

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) i do paliw destylatowych takich jak parafinowe oleje napędowe, włączając te, które zawierają FAME, dodatki poprawiające ich płynność lub inne dodatki uszlachetniające, przeznaczonych do silników z zapłonem samoczynnym oraz do instalacji grzewczych.

Wyniki otrzymane zgodnie z metodą określoną w niniejszej Normie Europejskiej pozwalają oszacować najniższą temperaturę, w której paliwo bez zakłóceń może przepływać przez układ paliwowy.

UWAGA W przypadku olejów napędowych wyniki są zazwyczaj w pobliżu temperatury eksploatacji, z wyjątkiem gdy układ paliwowy zawiera na przykład filtr bibułowy w miejscu szczególnie narażonym na wpływy atmosferyczne lub jeżeli temperatura zablokowania filtru jest niższa od temperatury mętnienia paliwa o więcej niż 12 °C. Instalacje grzewcze są zwykle mniej wrażliwe i często pracują bez zakłóceń w temperaturach trochę niższych niż temperatury otrzymane jako wynik badania.

Różnica w wynikach uzyskanych dla próbki "bez wstępnej obróbki" i po obróbce cieplnej w temperaturze 45 °C w ciągu 30 min przed sączeniem, może posłużyć do sprawdzenia zasadności zastrzeżeń, dotyczących niezadowalającego zachowania się paliwa w niskich temperaturach.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej normy może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. Niniejsza norma nie zawiera wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 116:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Oleje napędowe i oleje opałowe lekkie -- Oznaczanie temperatury zablokowania zimnego filtru -- Metoda stopniowego schładzania
Data publikacji 14-09-2015
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 116:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 116:2001 - wersja polska
ICS 75.160.20