PN-EN 61537:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Prowadzenie przewodów -- Systemy korytek i systemy drabinek instalacyjnych

Zakres

Sprecyzowano wymagania i próby dotyczące systemów korytek oraz drabinek instalacyjnych, przeznaczonych do umieszczania i mocowania kabli lub przewodów i ewentualnie innego wyposażenia elektrycznego w instalacjach układów elektrycznych i/lub telekomunikacyjnych. Tam gdzie jest to konieczne, systemy korytek i drabinek instalacyjnych mogą być użyte do podziału lub łączenia w grupy kabli lub przewodów

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61537:2007 - wersja angielska
Tytuł Prowadzenie przewodów -- Systemy korytek i systemy drabinek instalacyjnych
Data publikacji 10-05-2007
Liczba stron 91
Grupa cenowa X
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 61537:2007 [IDT], IEC 61537:2006 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61537:2003 - wersja angielska
ICS 29.120.10