PN-EN 113-2:2021-05 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Metoda badania przeciwko podstawczakom niszczącym drewno -- Część 2: Ocena wrodzonej lub zwiększonej trwałości

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę badania w celu oznaczenia naturalnej trwałości drewna w stosunku do niszczących drewno podstawczaków hodowanych na pożywce agarowej z ekstraktem słodowym. Metoda ma zastosowanie do wszystkich gatunków drewna.
Ponadto niniejsza metoda może być stosowana do badania drewna modyfikowanego. Metodę badania opisaną
w niniejszym dokumencie można stosować do poszczególnych gatunków drewna, tarcicy dostarczanej komercyjnie, materiałów drewnopochodnych, drewna nasyconego środkami ochrony i drewna modyfikowanego zarówno termicznie, jak i chemicznie.
Jednak niniejszy dokument nie ma na celu określenia skuteczności środków ochrony drewna stosowanych do zapobiegania rozkładowi.
UWAGA 1 Oznaczanie skuteczności środków ochrony drewna stosowanych do zapobiegania rozkładowi jest
w zakresie normy EN 113-1. Jednak dodatkowo i z pewnymi zmianami w niektórych przypadkach może być również możliwe badanie nasyconego drewna za pomocą tutaj opisanej metody.
UWAGA 2 Niniejsza metoda może być stosowana w połączeniu z procedurą starzenia, na przykład EN 73 lub EN 84.
Załącznik A (informacyjny) zawiera wytyczne pobierania próbek.
Załącznik B (normatywny) zawiera niektóre metody sterylizacji.
Załącznik C (informacyjny) zawiera informacje o naczyniach do hodowli.
Załącznik D (informacyjny) zawiera przykład sprawozdania z badania.
Załącznik E (informacyjny) zawiera informacje o grzybach testowych.
Załącznik F (informacyjny) zawiera ocenę wyników.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 113-2:2021-05 - wersja polska
Tytuł Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Metoda badania przeciwko podstawczakom niszczącym drewno -- Część 2: Ocena wrodzonej lub zwiększonej trwałości
Data publikacji 09-09-2022
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 185, Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 113-2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 113:2000 - wersja polska, PN-EN 113:2000/A1:2005 - wersja polska
ICS 71.100.50