PN-EN 1090-1:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1090-1+A1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

Zakres

Podano, w kontekście właściwości użytkowych, ogólne warunki dostawy dla stalowych i aluminiowych komponentów konstrukcyjnych występujących na rynku wyrobów budowlanych. Komponenty stosuje się samodzielnie, do wbudowania w obiekty budowlane, lub w formie zestawów konstrukcyjnych. Podano także wymagania do oceny zgodności z określonymi właściwościami użytkowymi oraz wymagania dotyczące badań

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1090-1:2010/AC:2010P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1090-1:2010 - wersja polska
Tytuł Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
Data publikacji 06-07-2010
Data wycofania 05-03-2012
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 1090-1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1090-1:2009 - wersja angielska
ICS 91.080.17, 91.080.13
Zastąpiona przez PN-EN 1090-1+A1:2012 - wersja niemiecka, PN-EN 1090-1+A1:2012 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1090-1:2010/AC:2010P