PN-EN 1052-3:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1052-3:2004 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Metody badań murów -- Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości na ścinanie

Zakres

Podano sposób wyznaczania początkowej wytrzymałości na ścinanie muru w płaszczyźnie ściany w poziomych spoinach wspornych. Początkową wytrzymałość na ścinanie muru wyprowadza się z wytrzymałości małych elementów próbnych, badanych do zniszczenia. Elementy próbne bada się na ścinanie w dwóch przekrojach przez obciążenie w trzech punktach bez obciążenia prostopadłego do spoin wspornych. Podano zasady dotyczące przygotowania elementów próbnych, sposobu ich przechowywania do czasu badania, przygotowania urządzeń badawczych, sposobu przeprowadzenia badań, opracowania wyników oraz zawartości raportu z badań

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1052-3:2003 - wersja angielska
Tytuł Metody badań murów -- Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości na ścinanie
Data publikacji 15-06-2003
Data wycofania 08-07-2004
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 252, Projektowania Konstrukcji Murowych
Wprowadza EN 1052-3:2002 [IDT]
ICS 91.080.30
Zastąpiona przez PN-EN 1052-3:2004 - wersja polska