PN-EN 16000:2011 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy stosowane wewnątrz budynków -- Montaż i mocowanie elementów na stanowisku do badania oddziaływania termicznego pojedynczego płonącego przedmiotu

Zakres

Określono montaż i mocowanie elementów w urządzeniu do badania oddziaływania termicznego pojedyńczego płonącego przedmiotu (SBI) zgodnie z EN 13823. Niniejszy dokument ma zastosowanie do bezciśnieniowych rur z tworzyw sztucznych, kształtek i ich połączeń, przeznaczonych do kanalizacji sanitarnej, stosowanych wewnątrz budynków (symbol obszaru stosowania "B"); pod ziemią wewnątrz konstrukcji budynków (symbol obszaru zastosowania "BD") o średnicy większej lub równej 75 mm, jak również do ciśnieniowych rur z tworzyw sztucznych, kształtek i ich połączeń, stosowanych wewnątrz konstrukcji budynków przeznaczonych do wody do użytku ogólnego, odwadniania, kanalizacji, jak również innych zastosowań ciśnieniowych z innymi cieczami objętymi Dyrektywą Wyrobów Budowlanych; instalacji ciepłej i zimnej wody do przesyłania wody i systemów grzewczych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16000:2011 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy stosowane wewnątrz budynków -- Montaż i mocowanie elementów na stanowisku do badania oddziaływania termicznego pojedynczego płonącego przedmiotu
Data publikacji 05-08-2011
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 16000:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16000:2010 - wersja angielska
ICS 13.220.50, 23.040.20