PN-EN ISO 29481-2:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Modele informacji o budynku -- Podręcznik dostarczania danych -- Część 2: Schemat współdziałania

Zakres

Niniejsza część normy ISO 29481 określa metodologię i formę określania „działań koordynacyjnych” pomiędzy wykonawcami zaangażowanymi w wykonanie projektu budowlanego na wszystkich etapach jego realizacji.
Określa:
—metodę opisu schematu interakcji,
— odpowiedni sposób definiowania obowiązków i interakcji, zapewniający kontekst procesowy dla przepływu informacji,
— formę, w której należy określić schemat interakcji.
Niniejsza część normy ISO 29481 ma na celu ułatwienie współpracy pomiędzy aplikacjami użytkowymi stosowanymi w procesie budowlanym, wspieranie współpracy cyfrowej pomiędzy wykonawcami w procesie budowlanym oraz stworzenie podstawy dla rzetelnej, dokładnej, powtarzalnej , wysokiej jakości wymiany informacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 29481-2:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Modele informacji o budynku -- Podręcznik dostarczania danych -- Część 2: Schemat współdziałania
Data publikacji 02-12-2016
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 29481-2:2016 [IDT], ISO 29481-2:2012 [IDT]
ICS 91.010.01, 35.240.67